UPPDRAG

Myndigheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Försvarets Forskningsinstitut, Försvarshögskolan m fl.

Företag och organisationer
Acne, Telia, SIDA, Nordiska Museet, Netnod, Teracom Group AB, Securitas, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Förlaget Atlantis, Svensk Byggtjänst,  mfl.

Tidningar
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Tidningen Fokus, Tidningen Land, Civilekonomen, Råd & Rön, Tidningen VI m fl.

För information om Framsyn se här